συνθετώτερον

συνθετώτερον
σύνθετος
put together
adverbial comp
σύνθετος
put together
masc acc comp sg
σύνθετος
put together
neut nom/voc/acc comp sg
σύνθετος
put together
masc acc comp sg
σύνθετος
put together
neut nom/voc/acc comp sg
σύνθετος
put together
adverbial

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”